SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyนั่งยองๆหรือนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบไม่ได้เจ็บน่องตรงพับเข่า

ผู้ป่วยหญิงอายุ 45 ปี สูง 164 ซม. หนัก 59 กก. เป็นคนไทยอยู่ประเทศไอซแลนด์ มีปัญหาความไม่สะดวกสบายที่ไม่สามารถนั่งยองๆหรือนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบได้จะเจ็บบริเวณน่องส่วนบนหลังพับเข่า ( Pain-Limited Disability ) และนั่งขัดสมาสจะวางเข่าไม่ลงราบกับพื้นจะรู้สึกตึงและเจ็บบริเวณข้อสะโพก เป็นมาประมาณ 2 ปี

การแพทย์ที่ไอซ์แลนด์ไม่สามารถรักษาได้ ได้แต่บอกว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบให้ยากินและฉีดสะเตียรอยด์แก้อักเสบมา 2 เข็มแล้ว ก็ช่วยบรรเทาปวดลงได้บ้าง

ได้กลับมาเยี่ยมบ้านและมานวดรักษา อาการต่างๆก็คลายลงสามารถนั่งได้ไม่ติดขัด


Solunic

Menu