SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyนิ้วซ้น

นิ้วซ้น การแพทย์แผนปัจจุบันจะอธิบายว่าเป็นการบาดเจ็บเกิดเอ็นอักเสบ จะให้กินยาแก้อักเสบ ( NSAID ) และยาคลายกล้ามเนื้อ บางคนอาจจะหายปวดในสามสัปดาห์ แต่บางคนเป็นปีแล้วยังรู้สึกว่านิ้วมันไม่ปกติเหมือนเดิม นิ้วอาจจะงอและข้อกระดูกโปน

ถ้าคุณอยากจะหายเจ็บปวดในเร็ววันและนิ้วไม่งอข้อกระดูกไม่โปน ต้องมารักษาด้วยการนวดกดจุดเพราะมันเป็นปัญหาทางโปรแกรมการทำงาน เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันให้การรักษามันไม่ตรงประเด็นเพียงกินยาระงับปวด จึงก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยทั้งอันตรายจากยาและการรักษาที่ไม่ถูกต้องคือตัวปัญหายังคงอยู่ด้วย


Solunic

Menu