SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyเข่ามีเสียงดังแต่ไม่ปวด เวลานั่งยองแล้วลุกขึ้น เวลาบิดตัว

เข่ามีเสียงดังเมื่อขยับแต่ไม่ปวด ปัญหาที่เวลานั่งยองแล้วลุกขึ้นจะมีเสียงดัง "กริ๊ก" คล้ายกระดูกขบกัน แต่ไม่มีอาการปวด อาการเข่ามีเสียงดังสามารถมานวดกดจุดรักษาได้เนื่องจากเป็นปัญหาทางโปรแกรมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ควบคุมเข่าผิดปกติ

ผู้ป่วยชาย อายุ 35 ปี สูง 169 ซม. หนัก 65 กก. มีปัญหาเวลาบิดตัวซ้ายหรือขวาจะมีเสียงดังที่เข่า "ก๊อกแก๊ก" แต่ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ไปหาหมอบอกว่าข้อเข่าแห้ง กินยาบำรุงข้อเข่านานแล้วก็ไม่หาย กลัวว่านานไปข้อเข่าจะเสื่อมจึงมาหาให้รักษา นวดเดี๋ยวเดียว ทดลองบิดตัวแล้วไม่มีเสียงดัง


Solunic

Menu