SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyเจ็บแสบแหลมข้อศอก

หลังจากที่ไปยกของหนัก หิ้วของหนัก หรือออกแรงมือแรงแขนหนัก วันถัดไปบางคนอาจจะรู้สึกเย็นชาแหลมข้อศอก บางคนอาจจะรู้สึกแสบแหลมข้อศอก บางคนอาจจะรู้สึกเจ็บแหลมข้อศอกเวลาเอาข้อศอกเท้าโต๊ะ

อาการที่แหลมข้อศอกนี้สามารถรักษาให้หายได้โดยการนวดกดจุด


Solunic

Menu