SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyปวดขาด้านนอกจากสะโพกลงไปถึงตาตุ่ม

บางคนจะรู้สึกปวดขาบริเวณน่องและข้อพับเข่าด้านหลัง บางคนอาจจะปวดบริเวณสะโพกและขาด้านนอกตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงตาตุ่ม โดยจะปวดเวลาพับเข่าหรือยกขาใส่กางเกงหรือเวลาเดินลงน้ำหนักขานั้นและมีอาการขาอ่อนแรงทำให้เดินกะเผลก


Solunic

Menu