SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyปวดหลังปวดเอวปวดก้นปวดเข่าปวดขาและปวดเท้า

ปัญหาสุขภาพของกลุ่มอาการปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกปวดก้นปวดเข่าปวดขาและปวดเท้า บางคนจะมีปัญหาเพียงอย่างเดียว บางคนจะมีปัญหาสองสามอย่าง และบางคนมีปัญหาหลายอย่าง ปวดหลังจะเป็นบริเวณกระเบนเหน็บหรือเหนือก้นกบ ปวดเอวจะออกมาด้านข้าง ปวดสะโพกจะออกด้านข้างต่ำกว่าปวดเอว ปวดก้นมีหลายที่ ปวดเข่ามีหลายลักษณะ ปวดขาอาจเป็นช่วงต้นขาช่วงหน้าแข้งหรือยาวตลอดขา อาจเป็นด้านนอกหรือค่อนไปด้านหลังขา ปวดเท้ามีหลายตำแหน่ง ข้อเท้า หลังเท้า ฝ่าเท้า อุ้งเท้า ส้นเท้า และข้างเท้า


Solunic

Menu