SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyปวดเอวซ้ายขวาเวลานอนตอนกลางคืน

ผู้ป่วยหญิง อายุ 35 ปี น้ำหนัก 48.5 กก. สูง 158 ซม. มีบุตร 2 คน มีอาการปวดเอวทั้งซ้ายและขวาเวลานอนตอนกลางคืน พลิกตัวเปลี่ยนท่าไหนก็ปวด ทำให้นอนไม่หลับ แต่เวลากลางวันไม่ค่อยปวดเอว จะปวดหลังบริเวณเหนือก้นกบ ปวดก้น และร้าวลงต้นขาด้านนอกทั้งสองข้าง


Solunic

Menu