SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyตามืด

ตามืด คือ อาการที่มองเห็นภาพมืดลงกว่าปกติ เช่น ภาพที่มองเห็นตอนห้าโมงเย็นจะเหมือนอยู่ตอนหนึ่งทุ่ม เป็นต้น ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่คนอื่นที่มาดูจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์จะบอกว่าแสงจ้าแสบตามาก จึงไม่ได้มีคนมานวดเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรง มาหาด้วยปัญหาอื่นๆ แต่พอนวดแล้วหลายคนจะบอกว่า "รู้สึกโล่ง และตาสว่าง" แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้สนใจหรือไม่รู้สึกตัวในปัญหาสุขภาพที่ดูเหมือนไม่ร้ายแรงหรือเป็นเรื้อรัง

Solunic

Menu