SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyมึนศีรษะจะเป็นลมสายตาเมื่อยล้าปวดเกร็งขากรรไกรคอบ่าไหล่และหลัง

ผู้ป่วยชายอายุ 26 ปี สูง 160 ซม. หนัก 70 กก. ทำงานอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ได้ช่วยขนกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบริษัทฯเป็นร้อยๆลูก ทำให้ต่อมามีอาการผิดปกติหลายอย่างเกิดขึ้นจนทำงานไม่ได้ สายตาเพ่งมองอะไรไม่ได้นานจะพร่ามัวเมื่อยล้า อยู่ในที่สว่างจะเห็นเป็นเส้นๆเวลากรอกตาไปมา มึนศีรษะจะเป็นลม ปวดเกร็งขากรรไกร คอด้านหลัง บ่าไหล่ถึงต้นแขน หลังส่วนบนบริเวณสะบักทั้งสองข้าง และเรื่อยลงไปตามสันหลังถึงก้นกบ ปวดหลังบริเวณเอว บางครั้งยกไหล่จะมีอาการเจ็บร้าวจากหัวไหล่ไปที่หน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง บางครั้งมีอาการหัวใจเต้นเร็ว มีลมในท้องมากเรอบ่อย

แพทย์ทางตาตรวจแล้วตาปกติสายตาไม่ได้สั้น แพทย์ทางหูตรวจแล้วหูปกติ ได้ยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อมากินไม่หายแต่กลับรู้สึกไม่มีแรงอ่อนเปลี้ยไปหมด

หลังจากนวดเสร็จรู้สึกผ่อนคลายอาการเกร็งน้อยลง ตาสว่างสายตาไม่เมื่อยล้ามองไม่เห็นเส้นๆแล้ว หูโล่ง หายใจได้คล่องขึ้น


Solunic

Menu