SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyอาการไวเกินต่อการสัมผัส ( Hypersensitivity )

การสัมผัสถูกอาจจะเป็นมือ สิ่งของ เสื้อผ้า ของเย็น อากาศเย็น ของร้อน อากาศร้อน กระทบบริเวณเฉพาะที่นั้นแม้เพียงเบาๆก็ทำให้เกิดอาการสะดุ้ง ปวด เสียว ขึ้นได้ ได้แก่ ปวดหรือเสียวฟันเมื่อสัมผัสถูก ริมฝีปาก ใบหน้า นิ้วมือ แขน ขา ลำตัว เป็นต้น


Solunic

Menu