SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyชาแขนตั้งแต่คอลงไปตลอดแขนถึงมือ

ผู้ป่วยหญิงอายุ 41 ปี สูง 154 ซม. หนัก 43 กก. เป็นคนไทยอยู่ประเทศนอร์เวย์ เดิมอยู่ประเทศไทยทำงานสำนักงานอยู่กับคอมพิวเตอร์สิบปี พอแต่งงานกับชาวนอร์เวย์ก็ไปอยู่นอร์เวย์ทำงานรับจ้างทำความสะอาดเช็ดกระจก ต้องออกแรงมือแรงแขนหนัก เกิดอาการชามือชาแขนและกำมือไม่สะดวก ข้างซ้ายเป็นตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงมือ ข้างขวาเป็นตั้งแต่คอบ่าไหล่ลงไปตลอดแขนถึงมือ เวลาก้มหน้าลงจะรู้สึกอาการชาวิ่งจากคอลงไปที่แขน มีอาการตาพร่ามัวเป็นบางครั้ง

แพทย์ที่นอร์เวย์วินิจฉัยว่าเป็น NMO ( Neuromyelitis Optica ) ให้กินยาแก้อักเสบ Imuran และ Prednisolone 60 mg อยู่นานแล้วก็ยังไม่หาย

ได้กลับมาเยี่ยมบ้านและมานวดกดจุดรักษา อาการชาก็หายไป ก้มหน้าแล้วไม่มีอาการเกิดขึ้น กำมือได้สะดวกมีกำลัง


Solunic

Menu