SUPONG Massage

Medical Software Therapy Theory

the different idea of pain therapyอาการคันง่ามนิ้วมือ

อาการคันง่ามนิ้วมือ เป็นปัญหาทางโปรแกรมการทำงาน เกิดจากการใช้งานมือไม่เหมาะสม อาจจะเป็นมือข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง มักจะเข้าใจว่าน้ำยาล้างจานที่ตกค้างอยู่ตามซอกง่ามนิ้วทำให้เกิดอาการคัน แต่ถูล้างอย่างไรก็ไม่หายคัน

ต้องมานวดกดจุดปิดสวิทช์สัญญาณเตือนภัยอาการคันจึงจะหาย


Solunic

Menu